Strona Główna

Witamy w parafii Św. Stanisława!

Welcome to St. Stanislaus Church!

Kościół Św. Stanisława to jedyny polski kościół w Portland i Oregonie. Skupia on katolików z Polski, Ameryki i Chorwacji.

Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!

„Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi Jego zbawczej władzy, otwórzcie jej granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoju. Nie lękajcie się! Chrystus wie, co kryje się we wnętrzu człowieka. Jedynie On to wie! Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz.”

Tymi słowami, na Placu Św. Piotra, Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat dnia 22-go października 1978 roku. Słowa te były zapowiedzią nowej ery w historii Kościoła, przełamania barier i otwarcia się na dialog. Jan Paweł II swoim przykładem pokazał światu, że całkowite zawierzenie Bogu jest jedyną drogą, którą powinniśmy kroczyć.

W 33-ą rocznicę objęcia pontyfikatu, nasza parafia wzbogaciła się o figurę błogosławionego Jana Pawła II. Dziękujemy artyście, panu Bruno Drozdkowi, za wysiłek i serce włożone w pracę nad rzeźbą.